Buscar...

Subvencións Liña 2 Plan Concellos 2018

Compartir

PLAN CONCELLOS 2018

Solicitadas ao abeiro do do citado plan, da Deputación Provincial de Pontevedra, as seguintes subvencións:

LIÑA 2.- AMORTIZACION, PAGAMENTO DE DEBEDAS E GASTOS CORRENTES INCLUIDOS OS DERIVADOS DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS EDUCATIVOS ETC.

  • “OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAUDE: FISIOTERAPIA E REHABILITACION A DOMICILIO A PERSOAS BENEFICIARIAS DO SAF”, por importe de 1.680,00 €.
  • “OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAUDE: TRATAMENTOS XERIATRICOS DOS PÉS EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO PARA PERSOAS DO SAF”, por importe de 1.000,00 €.
  • “PROGRAMA ESPECIFICO DE ATENCION A PERSOAS CON DISCAPACIDADE: OBRADOIRO LUDICO-TERMAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE MOTORA DE CALQUERA ETIOLOXIA”, por importe de 2.100,00 €.
  • “OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAUDE: RELAXACION FISICA E MENTAL”, por importe de 1.020,00 €.
  • PREVENCION NO EIDO DA SAUDE DO COLECTIVO DE MULLERES VULNERABEIS: “PROXECTO CIRCULO”, por importe de 1.870 €.

Deixa un Comentario

Accesibilidad