Buscar...

Reunión de Mayores en Carballiño

Compartir

BANDO

DONA. Mo LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORANA.

FAI SABER:
Que Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Ourense, a través da da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, organiza un ano máis a celebración na localidade do Carballiño (Ourense) a tradicional festa da ” XUNTANZA DE MAIORES”, que alcanza a súa edición XXXIX, e que se desenvolverá o vindeiro día 1 DE XULLO DE 2017.
– Prazo para apuntarse: antes do día 19 de Xuño de 2017.
Para máis información deberán acudir á oficina municipal do Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención o público (luns, martes e Xoves), en horario de 9 a 13 horas .
O que se fai público para Xeral coñecemento.

Deixa un Comentario

Accesibilidad