Buscar...

CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE – 2014

Compartir

B A N D O

DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar no “CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE, 2014” para participar os menores.
REQUISITOS:

  • Rapaces e rapazas que teñan o seu domicilio no Concello de Moraña.
  • Que naceran entre os anos 2000 e 2007.

PREZO: 125 euros por neno- a.
As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentarse antes do dia 1 DE ABRIL DE 2014.
A adxudicación de prazas realizarase mediante sorteo informático ante o secretario da Deputación.
Para mais información poden dirixirse ás oficinas do concello dende as 9:00 ata as 15: 00 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Moraña, 27 de febreiro de 2014
A alcaldesa
Mª Luisa Piñeiro Arcos

Deixa un Comentario

Accesibilidad