Buscar...

Campamento de Verano A Lanzada 2015

Compartir

BANDO

 

DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. 

FAI SABER: 

Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar no “CAMPAMENTO DE VERAN A LANZADA, 2015” durante os meses de xuño , xullo, agosto e setembro, en once quendas de sete días.

REQUISITOS:

  • Rapaces e rapazas que teñan o seu domicilio no Concello de Moraña.
  • Que naceran entre os anos 2002 e 2007 ambos os dous incluidos.

PREZO: 83,60 euros por neno- a, subvencionando o concello unha parte deste custo.

As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentarse antes do día 1 DE ABRIL DE 2015, no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Pontevedra. 

A adxudicación de prazas realizarase mediante sorteo informático ante o secretario da Deputación.

Para mais información poden dirixirse ás oficinas do concello dende as 9:00 ata as 13: 00 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Pódese descargar este bando en formato PDF no seguinte vínculo: campamento-veran-lanzada

Deixa un Comentario

Accesibilidad