Buscar...

Anuncio Baremo de Méritos para la Contratación Laboral Eventual de una plaza de Peón Mantenimiento piscina municipal

Compartir

ANUNCIO
A Comisión seleccionadora encargada de valorar os méritos para a contratación laboral eventual de un praza de persoal laboral, aprobada por Decreto da Alcaldía de data 04-05-2012, acordou:
Primeiro.- Admitir as solicitudes presentadas para as seguintes prazas:

PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA:

– OROIS BARREIRO MARTA
– RODRIGUEZ TIJERO, MARIA MERCEDES
– SANTOS FERREIRO, MARCOS
– VIDAL BARROS, DANIEL
– MARTINEZ SANMIGUEL, ROBERTO
– FREIRE FERRO DOLORES
– DE LA TORRE MORENO
– XOAN MANUEL MARTINEZ FERREÑO
– MANUEL RODRIGUEZ REY, JUAN CARLOS

En cumprimento do disposto na base cuarta da convocatoria, na valoración dos méritos alegados polos concursantes acadouse o seguinte resultado pola orde de puntuación obtida:

1º.-PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA
1º.-PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA

1.- FREIRE FERRO, DOLORES
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 5,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 0,70
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 5,70

———————————————————-

2.- RODRIGUEZ REY, JUAN CARLOS
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 1,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 1,10

4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 2,10

———————————————————-

3.- RODRIGUEZ TIJERO, MARIA MERCEDES
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,50
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 1,20
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 1,70

———————————————————-

4.- OROIS BARREIRO, MARTA

1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 1,20
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 1,20

———————————————————-

5.- MARTINEZ SANMIGUEL ROBERTO
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 1,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 1,00

———————————————————-

6.- DE LA TORRE MORENO, XOAN MANUEL
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 0,80
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 0,80

———————————————————-

7.- SANTOS FERREIRO MARCOS
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 0,20
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 0,20

———————————————————-

8.- VIDAL BARROS, DANIEL
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 0,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 0,00

———————————————————-

9.- MARTINEZ FERREÑO, MANUEL
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego 0,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
TOTAL 0,00

O que se fai público para xeral coñecemento.

Pódese descargar este anuncio en formato pdf aquí: Anuncio Peon Piscina

Deixa un Comentario

Accesibilidad