Buscar...

Programa Salud y Bienestar

Compartir

DONA Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA

FAI SABER:

Que a Deputación Provincial de Pontevedra convoca a concesión de prazas para participar no “PROGRAMA SAÚDE E BENESTAR 2012”
O desenvolvemento do Programa consiste en pasar 6 días con 5 noites durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DECEMBRO, nun hotel con spa , balneario instalación, da provincia de Pontevedra en réxime de pensión completa.

PREZO DO PROGRAMA

 • HOTEL HESPERIA ISLA DA TOXA. Custo do usuario/a: 195€
 • HOTEL SPA OCA KATIUSKA-SILLEDA. Custo usuario/a: 170€ .
 • HOTEL SPA OCA GALATEA-SANXENXO. Custa usuario/a: 200€
 • HOTEL TORRE DO DEZA. Custa usuario/a: 160€
 • HOTEL TALASO ATLANTICO. Custa usuario/a: 205€
 • HOTEL BENESTAR MOAÑA TALASO SPA: Custo usuario/a: 190€ o
 • HOTEL NORAT MARINA SPA. Custo usuario/a: 175€

REQUISITOS

 • Persoas de 50 anos ou máis anos.
 • Pensionista.
 • Situación de respiro familiar.
 • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa.
 • Ter total aoutonomía para participar no mesmo.

As solicitudes, deberán ir acompañadas:
Fotocopia DNI
Fotocopia certificado de pensionista.

PRAZO DE ENTREGA
Ata o día 9 de Agosto de 2012 no Rexistro da Deputación de Pontevedra.

NOTA: As prazas adxudicaránse por orde de entrada no rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra.

Para máis información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.

O que fai público para xeral coñecemento.

Moraña, 18 de xullo de 2012
A Alcaldesa

Mª Luisa Piñeiro Arcos

Pódese descargar este bando en pdf aquí: PROGRAMA SAÚDE E BENESTAR 2012

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad