Buscar...

Programa Diurno de Balnearios

Compartir

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA

FAI SABER:

Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar no “PROGRAMA DIURNO DE BALNEARIOS 2012”.

O desenvolvemento do Programa efectuarase nunha soa campaña cunha duración de cinco días da semana seguidos durante dúas horas cada día, voltando á súa casa ó final da actividade. Un autobús recollerá as persoas no Concello trasladándoas ó balneario escollido:

* BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS: Custo Usuario 69€

* SPA OCA GAlATEA DE SANXENXO: Custo Usuario 51 € * THALASO ATLÁNTICO OlA: Custo Usuario 61 €

* SPA NORAT MARINA DO GROVE: Custo Usuario: 48€

* BALNEARIO HESPERIA ILLA DA TaXA: Custo Usuario:66 €

* BALNEARIO DE MONDARIZ:Custo Usuario: 62 €

* BALNEARIO BAÑOS DE BREA DE VILA DE CRUCES: Custo Usuario: 52 € * SPA OCA KATIUSKA DE SILLEDA: 30€

* SPA TORRE DO DEZA DE LALíN: 29 €

REQUISITOS:

– Persoas de 50 ou máis anos.

– Pensionistas.

– Situacións de respiro familiar.

-Non padecer enfermidade incompatible coa actividad e do programa.

-Ter total autonomía para participar no mesmo.

As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentarse ATA O 26 DE XUÑO.

NOTA: Darase prioridade aos que nunca se beneficiaran deste programa.

Farase a selección segundo orde de recepción en caso de que o número de solicitudes supere as prazas ofertadas (TOTAL MÁXIMO 50 PRAZAS).

Non se admiten acompañantes que non cumpran os requisitos esixidos.

Para mais información poden dirixirse ó Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Se puede descargar este Bando en pdf aquí: PROGRAMA DIURNO BALNEARIOS 2012

Deixa un Comentario

Accesibilidad