Buscar...

Programa de Turismo del Imserso ΤΕΜΡORADA 2016-2017

Compartir

BANDO

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA(PONTEVEDRA)
INFORMA
Que está aberto o prazo de inscrición no:
Programa de Turismo do Imserso ΤΕΜΡΑDΑ 2016-2017
Requisitos:

  • Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
  • Ser pensionistas de viuvedad e ter 55 anos cumpridos.
  • Pensionistas por outros conceptos, ou preceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
  • Ser titular o beneficiario do sistema de Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que estes reúnan os requisitos de idade ou pensión. Admitirase como acompañante a un fillola con minusvalidez, que teña un grao de minusvalidez igual o superior o 45%, sempre e cando esta minusvalidez lles permita viaxar e o faga co seus pais compartindo habitación con eles. En todo caso, os solicitantes deberán valerse por si mismos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis
Se a pasada tempada se disponía de acreditación para viaxar, non é necesario cumprimentar nova solicitude.
Os PREZOS variarán en función dos destinos e as quendas escollidas.
INFORMACION: Servicios Sociais do Concello de Moraña

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad