Buscar...

PROGRAMA DE TERMALlSMO SOCIAL 2016

Compartir

BANDO

DONA MARíA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.

FAI SABER: 

Que o Instituto de Maiores e Servizos Sociais, convoca a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no “PROGRAMA DE TERMALlSMO SOCIAL 2016”. 

desenvolvemento do Programa efectuarase en dúas quendas, de febreiro a agosto e de setembro a decembro cunha duración de 12 ou 10 días cada un.

As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentalas nas Oficinas Municipais do Concello:

  •  Ata o día 11 DE XANEIRO DE 2016, os que desexen asistir no primeiro turno de febreiro a agosto.
  •  Ata o día 11 DE MAlO DE 2016, os que desexen asistir no segundo turno de setembro a decembro.

Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Pódese descargar este bando en formato PDF no seguinte enlace: BANDO PROGRAMA TERMALISMO SOCIAL 2016

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad