Buscar...

PROGRAMA "BENESTAR EN BALNEARIOS” 2017

Compartir

BANDO

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. FAI SABER:

Que a Consellería de Política Social convoca a concesión de prazas para participar no “PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS” 2017. O desenvolvemento do Programa consiste en pasar 10 días con 9 noites entre o mes de ABRIL e O de DECEMBRO.
REQUISITOS:

  • Ser maior de 6O anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
  • Estar empadroado e residir na Comunidade Autónoma de Galicia. – Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de participar no programa.
  • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa.
  • Precisar o tratamento termal solicitados e carecer de Contraindicación médica para a súa recepción .

PRAZO DE SOLICITUDES ata o día 17 DE ABRIL DE 2017. Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.

Deixa un Comentario

Accesibilidad