Buscar...

procedemento de adxudicación de prazas nase escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Compartir

RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DEPENDENTES DESTA ENTIDADE PARA O CURSO 2015/2016

Deixa un Comentario

Accesibilidad