Buscar...

Plazo de Reserva de Plaza, Preinscripción y Matrícula de Usuari@s de las Escolas Infantís

Compartir

RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GAlEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE ANUNCIA O PRAZO DE RESERVA DE PRAZA, PREINSCRICIÓN E MATRíCULA DE USUARIOS/AS DAS ESCOLAS INFANTÍS
A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a apertura do prazo para a reserva, prescrición e matrícula nas Escolas Infantís de: A Bola, A Coruña-Monte Alto, A Coruña-Parque de Eirís, A Fonsagrada, A lila de Arousa, A Laracha, A Rúa, Allariz, Ames, Antas de Ulla, Ares, Arzúa, As Neves, Baiona, Bande, Barro, Boiro, Bueu, Burela, Camariñas, Cambre-A Barcala, Campo Lameiro, Cangas, Cangas O Hío, Carballo-As Landras, Carral, Castro Caldelas, Cedeira, Cerdedo, Coles, Cotobade, Covelo, Crecente, Culleredo-A Tartaruga, Culleredo-Fonte da Balsa, Culleredo-O Burgo, Chantada, Dodro, Fene, Ferrol-Caranza, Forcarei, Foz, Gondomar, LalínPontiñas, Lalín-Polígono, Marín, Mondoñedo, Moraña, Mos, Mos-Coto Torrón, Muíños, Muxía, Nigrán, Nogueira de Ramuín, O Carballiño, O Grove, O Porriño-Doantes de Sangue, O Porriño-Torneiros, O Rosal, O Valadouro, Oia, Oleiros-A Pardela, Oleiros-As Galeras, Oleiros-A Canteira, Ortigueira, Ourense-Barrocás, Ourense-Rúa Colón, Pantón, Pereiro de Aguiar, Pobra de Trives, Poio, Ponte Caldelas, Ponteceso, Pontevedra-A Parda, Pontevedra-Universidade,Portas,Quiroga, Rairiz de Veiga, Rianxo, Ribadavia, Rois, Sada, Salceda de Caselas, Santiago de Compostela-San Roque, Santiago de Compostela-Tambre,Santiago de Compostela-Tras Parlamento, Silleda, Soutomaior, Taboada, Toén, Tomiño, Viana do Bolo, Vigo-Rúa Palencia, Vigo-Valadares,Vila de Cruces, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía e Zas para o vindeiro curso 2011-2012.
1.0 prazo para a reserva e renovación de praza, así como para as/os filias/os das traballadoras/es das escolas infantís e para os/as irmáns/irmás que renoven praza, será do 9 ao 21 de marzo, ambos os dous incluídos.
2. O prazo de preinscrición para novas/os usuarias/os é do 22 de marzo ao 16 de abril.
As solicitudes coa documentación requerida presentarase nos enderezos que aparecen no Anexo 1, sen prexuizo do disposto no artigo 38.sd4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro) modificado pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 16, do 19 de xaneiro de BOE núm. 30, do 4 de febreiro), en adiante LRX-PAC.
As persoas que o desexen poderán cubrir a solicitude en liña que como formulario electrónico se atopará na páxina web: www.igualdadebenestar.org Posteriormente, e antes de que finalicen os prazos sinalados nos apartados 1 e 2 desta resolución, presentarán esa mesma solicitude impresa debidamente asinada e acompañada da correspondente documentación nos citados rexistros.
As listas provlslonais de admitidos/as e de agarda publicaranse o 9 de xuño. O prazo de reclamacións é de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación.
As listas definitivas de admitidos/as e de agarda faranse públicas o 14 de xullo.
Tanto os listados provlslonais como os definitivos publicaranse no taboleiro de anuncios dos Concellos, das Escolas Infantís, no do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e na súa páxina web www.igualdadebenestar.org

O prazo de matrícula, tanto para os que fixeron reserva e renovación, como para os que fixeron prescrición, será do 15 ao 29 de xullo.
Tal e como consta no RRI das Escolas Infantís, de non formalizar a matrícula no prazo estipulado, decaerá o dereito á praza aínda tendo reserva ou aparecendo na listaxe de admitidos/as.
En Santiago de Compostela, a 1 de febreiro de 2011.
Roberto Rodríguez Martínez Xerente do Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar
NOTA: este documento é copia do orixinal que está depositado nos arquivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Anuncio no DOG

ANEXO 1- LUGAR DE PREINSCRICIÓN
Nas Escolas Infantís de:
A BOLA-Lugar de Abadía s/n, 32812-A Bola (Ourense) Tlf.:988 106366
A CORUÑA MONTEALTO-Ronda de Montealto polígono G2.01, 15002 (A Coruña). Tlf.:9811 08184
A CORUÑA PARQUE DE EIRIS-R/ Oleoducto, Parcela 40, Parque Eirís 15009 (A Coruña)Tlf.:981100576 A FONSAGRADA-R/Enrique Saavedra, s/n, 27100- Fonsagrada (Lugo) Tlf.: 982 340 315
A ILLA DE AROUSA- Travesía do Pombal, 8, 36626-llla de Arousa (Pontevedra) TIf.:986 551 545 A LARACHA-R/Río Anllóns, 11, 15145- A Laracha (A Coruña) Tlf.: 881 926896
A RÚA-Avda. de Vilela, s/n, 32350-A Rúa (Ourense) TIf.:988 310 840
ALLARíZ-R/Do Hospital, 27,32660-Allariz (Ourense) Tlf.: 988440219
AMES-Rúa de Figueiras, s/n, 15895 Milladoiro- Ames (A Coruña) TIf.:699926127
ANTAS DE ULLA-R/Miguel Anxo Blanco, s/n, 27570-Antas de Ulla (Lugo)Tlf.:982 379 596 ARES-Urbanización A Granxa, s/n, 15624 – Ares (A Coruña) Tlf.:981 448 679 ARZÚA-R/ConsueloAgra, s/n, 15810-Arzúa (ACoruña)TIf.: 981500414
AS NEVES-R/Laredo, 8, baixo, 36440- As Neves (Pontevedra) Tlf.: 986648427 BAIONA-R/Arquitecto Palacios, 4, 36300-Baiona (Pontevedra)Tlf.: 986 358478 BANDE-R/Xoaquín Lourenzo, s/n, 32840-Bande (Ourense) Tlf.: 988443651 BARRO-Lg. de Outeiro 5, B Perdecanai,36194, Barro (Pontevedra),Tlf.:986 711 752 BOIRO-Praia Xardín, s/n, 15930-Boiro (A Coruña) Tlf.: 981 849817
BUEU-Lugar de O Valado, s/n, 36930-Bueu (Pontevedra) Tlf.: 986192181 BURELA-Rúa dos Torques, s/n, 27880-Burela (Lugo) Tlf.: 982 581 228 CAMBRE-Urb. de A Barcala, s/n, 15660-Cambre (A Coruña) Tlf.: 981 650398 CAMARIÑAS-Avda. Eugenio López, 36-Camariñas (A Coruña) Tlf.: 981 736 104
CAMPO LAMEIRO-R/ Chanciña, s/n, 36110-Campo Lameiro (Pontevedra) Tlf.: 986 752 305 CANGAS-Rúa Choupana, 11, 36940-Cangas (Pontevedra) Tlf.: 986 304 625
CANGAS O HIO-Lugar de Cruz de Castro, s/n, O Hío, 36945, Cangas, (Pontevedra). Tlf.:986 328 285 CARBALLO (As Landras)-Estrada de Razo, s/n, 15100-Carballo (A Coruña) Tlf.: 981 755912 CARRAL-R/Alcalde Juan Seijas, s/n, 15175-Carral (A Coruña) TIf.:981 671574
CASTRO CALDELAS-Lugar do Toural, s/n, 32769-Castro Caldelas (Ourense) Tlf.: 988203644 CEDEIRA-R/Ortigueira s/n, 15350-Cedeira (A Coruña) Tlf.: 981 480666

CERDEDO-Rúa das Longas, s/n, 36130-Cerdedo (Pontevedra) Tlf.: 986 753476 COLES-Lugar de Gustei, s/n, 32950-Coles (Ourense) Tlf.: 988204466 COTOBADE-Lérez- Tenorio, 36120 Cotobade (Pontevedra), Tlf.:986 764 339 COVELO-Travesía de Vigo, 7, 36872-Covelo (Pontevedra) Tlf.: 986 650 120 CRECENTE-R/García Neira, 11, 36420-Crecente (Pontevedra) Tlf.: 986 666 577
CULLEREDO-A Tartaruga-R/As Brañas, portaI4-baixo, 15189-Culleredo (A Coruña) Tlf.: 981 666666 CULLEREDO-Fonte da Balsa-Rúa Dereitos Humanos, 2, 15189-Vilaboa-Culleredo (A Coruña) TIf.:981 612113
CULLEREDO-O Burgo-R/Pintor Julio Fernández Argüelles, 2, O Burgo-Culleredo (A Coruña) Tlf.: 981 661283
CHANTADA-Parque Antigo Campo da Feira, s/n -27500-Chantada-(Lugo) Tlf.:982 440544 DODRO-Lugar de Vigo, 138, 15981-Dodro (A Coruña) Tlf.: 981 802539
FENE-Lugar da Torre Perlío, 15500-Fene (A Coruña) Tlf.: 981 344573
FERROL-Caranza- R/Da Masaya, s/n, 15406-Ferrol (A Coruña) Tlf.:638299545 FORCAREI-R/Regueira, 21, 36550-Forcarei (Pontevedra) Tlf.: 986754615
FOZ-Avda. de Cervantes, 38, 27780-Foz (Lugo). Tlf.: 982 133 158 GONDOMAR-Ameixeiras, O Picoto, po1.18, 36380-Gondomar (Pontevedra) Tlf.: 986389535 LAlÍN (As Pontiñas)-R/Do Parque, 12,36500-Lalín (Pontevedra) Tlf.: 986 781 853
LAlÍN (Polígono)-Pol. Empresarial Lalín 2000, parco E, R/E, 36500- Lalín (Pontevedra) Tlf.: 986794227 MARI N-Barriada de San Pedro, s/n, 36900-Marín (Pontevedra) TIf.:638299546
MONDOÑEDO-Rúa de Vilalba, s/n, 27740-Mondoñedo (Lugo) Tlf.: 982 521 450
MORAÑA-Rúa 1 ,no 2, Santa Lucía-Moraña (Pontevedra) Tlf.: 986 553413
MOS- Lugar da Porteliña-Petelos, 36416- Mos (Pontevedra) Tlf.: 986 337 184
MOS COTOTORRÓN.-Lugar da Porteliña-Petelos, 36416- Mos (Pontevedra) Tlf.: 986 337 184 MUIÑOS- Rúa Laxal, s/n, Mugueimes, 32880-Muíños (Ourense) Tlf.: 988456520
MuxíA- Edificio de Servizos Múltiples-Pza. da Camposa, s/n, 15124-Muxía (A Coruña) Tlf.:981 742313 NIGRÁN- Rúa do Panasco, s/n, 36350-Nigrán (Pontevedra) Tlf.: 986 380424
NOGUEIRA DE RAMUíN- Estrada de Esgos, 12, 32160-Luintra (Ourense) Tlf.: 988 201 618 O CARBALLlÑO- R/Calvo Sotelo, 27,32500-Carballiño (Ourense) TIf.:988274208
O GROVE- R/Rons, 43,36980-0 Grove (Pontevedra) Tlf.: 986 732 270
O PORRIÑO(Doantes)-R/Doantes de Sangue, s/n, 36400-0 Porriño (Ourense) TIf.:986 334101
O PORRIÑO (Torneiros)-Pol. Torneiros, Fase 3, Ribeira,36410- O Porriño (Pontevedra). Tlf.: 986344160 O ROSAL- A Devesa, s/n, 36770-Pías (Pontevedra) Tlf.: 986625 121
O VALADOURO-R/Deputación, 7, 27770-Ferreira do Valadouro (Lugo) Tlf.: 982574390 OIA- Lugar da Riña, s/n, 36794-0ia (Pontevedra) Tlf.: 986 362 326
OLEIROS-A Pardela-Rúa Os Regos -Urb. Os Regos- 15173-01eiros (A Coruña) Tlf.: 981 631 788 OLEIROS-As Galeras-R/Antonio J. de Sucre, 24, 15179-01eiros (A Coruña) Tlf.: 981 648446 OLEIROS-A Canteira-R/Cubelos, 24, 15712-Perillo, 15712-01eiros (A Coruña) Tlf.: 981 977921 ORTIGUEIRA-R/Márquea Cortiñas, 21, 15330-0rtigueira (A Coruña) Tlf.: 981 422517 OURENSE-Barrocás-R/Barrocás, 22, 32005-(Ourense) Tlf.: 988 241 829
OURENSE-Rúa Colón-R/Colón, 18-20, 32005-(Ourense) TIf.:988 236426
PANTÓN- Lugar do Monte Valiño, s/n, 27430-Pantón (Lugo) Tlf.: 982456511

PEREIRO DE AGUIAR-Urb. Veiga de Abaixo, 66-Sta. Marta de Moreiras,32792-Pereiro de Aguiar (Ourense) Tlf.: 988 380 258
POBRA DE TRIVES-R/ dos Trintas, 4, 32780-Pobra de Trives (Ourense)Tlf.: 988 330 060 POlO-Rúa Oliveira, 16, 36995-Poio (Pontevedra) Tlf.: 986 872 733
PONTE CALDELAS-R/Frei Antonio Orge, s/n, 36820-Ponte Caldelas (Pontevedra) Tlf.: 986750806 PONTECESO-Avda. de Bergantiños, s/n, 15110-Ponteceso (A Coruña) Tlf.: 981 714140 PONTEVEDRA-A PARDA-Rúa Domingo Sarmiento de Acuña,4,36004 (Pontevedra) TIf.:986 090 103664004525
PONTEVEDRA-CAMPUS UNIVERSITARIO-Campus Universitario da Xunqueira,36004 (Pontevedra) TIf.:661 469583
PORTAS-Lugar da Estación, 34, 36658-Portas (Pontevedra) Tlf.: 986 686416 QUIROGA-Pza de España, s/n, 27320-Quiroga (Lugo) Tlf.: 982438924
RAIRIZ DE VEIGA-Praza Concello, s/n, 32652-Rairiz de Veiga (Ourense) Tlf.: 988409446 RIANXO-R/Xosé Ma Brea Segade-Urb.Martela, 7, 15920-Rianxo (A Coruña) Tlf.: 981 860695 RIBADAVIA-Carlos Casares, 5, 32400-Ribadavia (Ourense) Tlf.: 988472 402
ROIS-Lugar de Dices, s/n, 15911- Rois (A Coruña) Tlf.: 981 804488
SADA- Para a formalización da reserva de praza do 9 ao 21 de marzo, dirixirse ao: Departamento municipal de Xuventude, Avda da Mariña s/no,15160, Sada, (A Coruña). Horario de 9 a15 horas. Para solicitude de novo ingreso do 22 de marzo ao 16 de abril, dirixirse a: Escola Infantil de Sada, Lugar de Quintáns s/nMondego, 15160-Sada.T~:664138090
SALCEDA CASELAS-Rúa Ador, 6, 36470- Salceda de Case las (Pontevedra) Tlf.: 986 340 833 SANTIAGO-San Roque-Rúa das Rodas, s/n, 15704-Santiago de Compostela (A Coruña) Tlf.: 981 528704 SANTIAGO-Tambre- R/ das Mulas, s/n, Polígono do Tambre, 15890-Santiago de Compostela. (A Coruña) Tlf.: 981 528705
SANTIAGO-Tras Parlamento-Praza da Constitución, s/n, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) TIf.:981 528706
SILLEDA-Rúa Estación, s/n 36540 Silleda (Pontevedra) Tlf.: 986 581 701 SOUTOMAIOR-R/Forneira, 34, 36691-Arcade-Soutomaior (Pontevedra) Tlf.: 986701108 TABOADA-Rúa do Conde, s/n, 27550-Taboada (Lugo) Tlf.: 982465801
TOÉN-Ribadela, s/n, 32950-Toén (Ourense) Tlf.: 988261 254
TOMIÑO-Rúa Gondomar, 48, 36740-Tomiño (Pontevedra) Tlf.: 986 622 887
VIANA DO BOLO-R/Nicolás Tenorio, 15, 32550-Viana do Bolo (Ourense) Tlf.: 988329402 VIGO- Rúa Palencia, s/n, 36205-Vigo (Pontevedra) Tlf.: 986267794
VIGO VALADARES.-Parque Tecnolóxico de Valadares-Parcela, 16 A-36158-Vigo (Pontevedra) Tlf.: 886 092 307
VILA DE CRUCES- Avda. da Residencia, s/n,36590- Vila de Cruces (Pontevedra) Tlf.: 986582 327 VILABOA- Lugar de Toural, 1, 36141-Vilaboa (Pontevedra) Tlf.: 986 090 149
VILAGARCIA DE AROUSA- Rúa dos Anxos, s/n-Carril, 36619 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Tlf. :986 503 122
VILAMARíN-Avda. Santiago Apóstol, 7. 32101-Vilamarín (Ourense) Tlf.: 988286214
VILAMARTíN DE VALDEORRAS-Estrada novo Acceso a Valdegodos s/n, 32340-Vilamartín de Valdeorras (Ourense) Tlf.: 988300324
XINZO DE L1MIA-Camiño Rosalía de Castro, s/n, 32630-Xinzo de Limia (Ourense) Tlf.: 988461 049 XUNQUEIRA DE AMBíA-R/Duque Ahumade, 11 ,32670-Xunqueira de Ambía (Ourense)Tlf.: 988436374 ZAS-Travesía de Santiago, 38, 15850-Zas (A Coruña) Tlf.: 981 751 451

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad