Buscar...

Liña 2 – Amortización, Pagamento de débedas e gastos correntes incluídos os derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos…

Liña 2 – Amortización, Pagamento de débedas e gastos correntes incluídos os derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos…

SOLICITUDES

Actividades Culturais e Deportivas

 • “NOITE DE MEDO EN SAMAIN”
  • Data solicitude: 22/03/2021
  • Presuposto total: 6.303,90 €
  • Subvención solicitada: 6.303,90 €

 

 • “ILUSION POLO NADAL”
  • Data solicitude: 22/03/2021
  • Presuposto total: 3.001,67 €
  • Subvención solicitada: 3.001,67 €

 

 • “LII FESTA CARNEIRO Ó ESPETO”
  • Data solicitude: 26/03/2021
  • Presuposto total: 16.940,00 €
  • Subvención solicitada: 10.832,98 €
  • Aportación concello: 6.107,02 €

Actividades Sociais

 • “OBRADOIRO PROXECTO CÍRCULO DAS MULLERES DE MORAÑA”(EXTE:229/2021)
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Orzamento total: 2.820,00 €
  • Subvención solicitada: 2.820,00 €

 

 • “OBRADOIRO RELAXACIÓN FÍSICA, MENTAL E TRATAMENTO DA ANSIEDADE ”( EXTE:230/2021)
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Orzamento total: 2.100,00 €
  • Subvención solicitada: 2.100,00 €

 

 • “OBRADOIRO DE FISIOTERAPIA E REHABILITACIÓN ” (EXTE:231/2021)
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Orzamento total: 3.010,00 €
  • Subvención solicitada: 3.010,00€

 

 • “OBRADORIO TRATAMENTO XERIÁTRICO DOS PÉS ” (EXTE:232/2021)
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Orzamento total: 1.850,00 €
  • Subvención solicitada: 1.850,00€

 

 • “PRODUCTOS COVID-19” (EXTE:233/2021)
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Orzamento total: 1.604,00 €
  • Subvención solicitada: 1.600,00€
  • Aportación concello: 4,00 €

CONCESIÓNS

Actividades Culturais e Deportivas

 • “NOITE DE MEDO EN SAMAIN”
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 09/04/2021
  • Importe concedido: 6.303,90 €. 100%  do solicitado.
 • “ILUSION POLO NADAL”
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 09/04/2021
  • Importe concedido: 001,67 €. 100%  do solicitado.

Actividades Sociais

 • “OBRADOIRO PROXECTO CÍRCULO DAS MULLERES DE MORAÑA”
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 30/04/2021
  • Importe concedido: 2.820,00  €.100%  do solicitado.
 • “OBRADOIRO RELAXACIÓN FÍSICA, MENTAL E TRATAMENTO  DA ANSIEDADE ”
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 30/04/2021
  • Importe concedido: 2.100,00  €.100%  do solicitado.
 • “OBRADOIRO DE FISIOTERAPIA E REHABILITACIÓN ” 
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 30/04/2021
  • Importe concedido: 3.010,00  €.100%  do solicitado.
 • “OBRADORIO TRATAMENTO XERIÁTRICO DOS PÉS ”
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 30/04/2021
  • Importe concedido: 1.850,00 €. 100%  do solicitado.
 • “PRODUCTOS COVID-19” 
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 21/05/2021
  • Importe concedido: 1.600,00 €. 100%  do solicitado.
  • Aportación do concello:4€
Accesibilidad