Buscar...

Linea 1 – Investimentos

Liña 1 – Investimentos

SOLICITUDES

 • “Humanización e mellora do pavimento na Rua N 7”
  • Data solicitude: 31/03/2021
  • Presuposto total: 140.693,68 €
  • Subvención solicitada: 140.693,68 €

 

 • “Rede de saneamento e pavimentación na parroquia de Laxe”
  • Data solicitude: 29/03/2021
  • Presuposto total: 47.854,13 €
  • Subvención solicitada: 47.854,13 €

 

 • “Canalización e pavimentación no núcleo rural de Ruibal-Amil”
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Presuposto total: 49.130,13 €
  • Subvención solicitada: 49.130,13 €

 

 • “Reconstrucción de muro de contención e pavimentación na parroquia de Rebón”
  • Data solicitude: 26/05/2020
  • Presuposto total: 103.063,12 €
  • Subvención solicitada: 103.063,12 €

CONCESIÓNS

 

ADXUDICACIÓNS

Accesibilidad