Buscar...

Liña 2 – Amortización, Pagamento de débedas e gastos correntes incluídos os derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos…

Liña 2 – Amortización, Pagamento de débedas e gastos correntes incluídos os derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos…

  • Actividades Culturais e Deportivas

Solicitudes

1º CONCERTO CONXUNTO DA GALLAECIA BIG BAND E A BANDA DE MUSICA NOVA LIRA DE MORAÑA. 5.761,00 EUROS.

  L  TROFEO DE FUTBOL CARNEIRO Ó ESPETO. 4902,13 EUROS.

  NOITE DE MEDO EN SAMAIN. 4820,93 EUROS.

4º VII CARREIRA CARNEIRO O ESPETO. 11.867,00 EUROS.

5º LIBROS PARA O 50º ANIVERSARIO DO MORAÑA C.F. 6019,75 EUROS.

Concesións

POLA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACION PROVINCIAL NA SESION ORDINARIA DO DIA 1 DE FEBREIRO DE 2019, CONCEDERONSE AS SEGUINTES SUBVENCIONS:

1º CONCERTO CONXUNTO DA GALLAECIA BIG BAND E A BANDA DE MUSICA NOVA LIRA DE MORAÑA. 5.761,00 EUROS.

  L  TROFEO DE FUTBOL CARNEIRO Ó ESPETO. 4902,13 EUROS.

  NOITE DE MEDO EN SAMAIN. 4820,93 EUROS.

4º VII CARREIRA CARNEIRO O ESPETO. 11.867,00 EUROS.

 

  • Actividades Servizos Sociais

Solicitudes

1º OBRADOIRO DE  FISIOTERAPIA E REHABILITACION A DOMICILIO A PERSOAS BENEFICIARIAS DO SAF, 2.610,00 EUROS.

2º OBRADOIRO LUDICO-TERMAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE MOTORA DE CALQUERA ETIOLOXIA, 2.100,00 EUROS.

  PREVENCION NO EIDO DA SAÚDE DO COLECTIVO DE MULLERES VULNERABEIS: “PROXECTO CIRCULO”, 2.814,00 EUROS.

4º OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAUDE “RELAXACION FISICA E MENTAL”, 1.020,00 EUROS.

5º OBRADOIRO TRATAMENTOS DO COIDADO XERIÁTRICO DOS PÉS EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO  SAF”,  1.450,00 EUROS.

Concesións

POLA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACION PROVINCIAL NA SESION ORDINARIA DO DIA 1 DE FEBREIRO DE 2019, CONCEDERONSE AS SEGUINTES SUBVENCIONS:

1º OBRADOIRO DE  FISIOTERAPIA E REHABILITACION A DOMICILIO A PERSOAS BENEFICIARIAS DO SAF, 2.610,00 EUROS.

2º OBRADOIRO LUDICO-TERMAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE MOTORA DE CALQUERA ETIOLOXIA, 2.100,00 EUROS.

  PREVENCION NO EIDO DA SAÚDE DO COLECTIVO DE MULLERES VULNERABEIS: “PROXECTO CIRCULO”, 2.814,00 EUROS.

4º OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAUDE “RELAXACION FISICA E MENTAL”, 1.020,00 EUROS.

5º OBRADOIRO TRATAMENTOS DO COIDADO XERIÁTRICO DOS PÉS EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO  SAF”,  1.450,00 EUROS.

 

Accesibilidad