Buscar...

Linea 1 – Inversiones

Linea 1 – Inversiones

Solicitudes

 • “Rehabilitación e ampliación de antigo mercado municipal para edificio sociocultural multiusos”.
  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018.
  • Subvención solicitada: 177.815,67 €
 • “Ensanche da plataforma e mellora do vial de acceso a O Outeiro”.
  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018.
  • Subvención solicitada: 126.500,58 €
 • “Mantemento de camiños municipais”.
  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018.
  • Subvención solicitada: 129.996,21 €

Concesións

 • “Rehabilitación e ampliación de antigo mercado municipal para edificio sociocultural multiusos”.
  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018.
  • Subvención solicitada: 177.815,67 €
  • Concedida pola Xunta de Goberno Local da Deputación Provincial de Pontevedra con data 21/05/2018.
Accesibilidad