Buscar...

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA DAS INSTALACIONS DE LUMINACION EN EDIFICIOS MUNICIPAIS NO PAVILLON DE DEPORTES SANTA LUCIA 7, 29

Compartir

OBRA: “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA DAS INSTALACIONS DE LUMINACION EN EDIFICIOS MUNICIPAIS NO PAVILLON DE DEPORTES SANTA LUCIA 7, 29”
PROGRAMA: ORDE do 10-05-2016, do INEGA.
NUM. DE EXPEDIENTE: N417P-16A650.
DiRECCION DE OBRA: Arquitecta Municipal, Rosario Dalama Rodríguez.
ADXUDICATARIO: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA S.L., de Vilagarcía.
PRESUPOSTO DE ADXUDICACION: 7.973, 90 euros, cofinanciada con Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de
Galicia 2014-2020, cun importe de 4.942,50 euros.
OBXECTIVOS E RESULTADOS: Mellor rendemento lumínico e aforro

Deixa un Comentario

Accesibilidad