Buscar...

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA DAS INSTALACIONS DE ILUMINACION PUBLICA EXTERIOR NO LUGAR DE O COVELO

Compartir

OBRA: “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA DAS INSTALACIONS DE ILUMINACION PUBLICA EXTERIOR NO LUGAR DE O COVELO”
PROGRAMA: ORDE do 10-05-2016, do INEGA.
NUM DE EXPEDIENTE: N417P-16A292.
DIRECCION DE OBRA: Arquitecta Municipal, Rosario Dalama Rodríguez.
ADXUDICATARIO: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA S.L., de Vilagarcía.
PRESUPOSTO DE ADXUDICACION: 28.749,60 euros, cofinanciada con Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, cun importe de 17.820,00 euros.
OBXECTIVOS E RESULTADOS: Mellor rendemento lumínico e aforro consumo enerxético.
Moraña, 18 de Outubro de 2016.
A Alcaldesa, María Luisa Piñeiro Arcos

Deixa un Comentario

Accesibilidad