Buscar...

LISTA DE TITULARES Y SUPLENTES DE LA I OE ULLA UMIA

Compartir

Comunícolle que o grupo de traballo mixto encargado da selección dos alumnos-traballadores do obradoiro de emprego I OE ULLA-UMIA , acordou por unanimidade, na súa Xuntanza do 08/07/2016, propoñer as persoas que figuran nas seguintes relacións, como titulares e suplentes.
Lémbrase que a normativa do programa de obradoiros de emprego esixe o Cumprimento, por parte dos alumnos-trabaladores, dos requisitos mínimos na data de inicio do obradoiro de empreqo.
Os requisitos mínimos esixidos son:
1. ldade: dezaoito anos ou máis
2. Figurar inscritos como desempregados plenos (non melloras de
emprego) na correspondente oficina de emprego.
3. Cumprillos requisitos para a formalización dun contrato para a formación:
único Susceptible de realizarse ós alumnos-traballadores, sequindo a normativa Vixente.
Así mesmo, lémbrase que si o candidato que figura seleccionado como titular non aceptase dito posto, deberá presenta-la súa renuncia por escrito, para poder oferta-la ó seguinte candidato que figure como suplente.
Vigo, 9 de setembro de 2016 Concello de mORAÑA
O grupo de traballo mixto (Pontevedra)
SELECCIÓN ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO
TITULARES CARPINTERÍA
ANGUEIRA EIRAS, JOSE LUIS
GARCÍA RUIBAL, MARIA DOLORES
GARCÍA CASTROMÁN, MARÍA ELENA
GONZÁLEZ TORRADO, JESUS
NUNEZ SILVA MARÍA DEL PILAR
POSE BUSTO, ADRIÁN SALVADO GIMENEZ, FLORA
MARÍA SALVADO CARBALLEDA, ROSA
SILVA QUIROGA, CARLOS
ENRIQUE VIDAL SUAREZ, GERARDO
SUPLENTES CARPINTERÍA
ALENDE FERREIRO, MIGUEL ANGEL
LADO ESTEVEZ, MARIA ANGELES
GARCIA QUINTEIRO, JORGE
LOUZAN AGRA, SILVIA
TITULARES ALBANELERÍA
BELLO CALVO, Mo DEL CARMEN
CALDAS FERRO, CRISTOBAL
CAMPOS PEREZ, JOSE MANUEL
ESCARIZ REY, MARÍA ESTHER
FARIÑA REDONDO, NOELIA
FERNANDEZ RIOS, MANUEL
FREIRA PARDAL, SALOMÉ
FREIRÍA PARDAL, JOSÉ
REY REMISERIO, MARTÍN
TUBIO GONZÁLEZ MERCEDES
 
SUPLENTES ALBANELERÍA
MARTÍN CABRERA, NAYRA
CALVO MORELLE, Ma SOLEDAD
 

Anterior

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad