Buscar...

BANDO: Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas

Compartir

BANDO

MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA

FAI SABER

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Que a Empresa Supervisión e Control, S.A., concesionaria do servicio da Inspección Técnica de Vehículos (ITV), desprazará a este Concello UNHA UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS, os seguintes días e horas:

Pódese solicitar cita previa:

  • Por teléfono 902.30.90.00
  • A través da web: www.sycitv.com

Os interesados deberán ir provistos da seguinte documentación:

  • Tarxeta de Inspección Técnica
  • Permiso de circulación.

O que se fai público para xeral coñecemento.

MORAÑA, 8 de xullo de 2020

Pódese descargar este Bando en formato PDF.

Accesibilidad