Buscar...

BANDO: Ampliación del plazo de las ayudas para la dotación de banda larga ultrarrápida a empresas y autónomos

Compartir

BANDO
DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA.
FAI SABER:
Que a Consellería de Política Social, en base a Orde do 30 de marzo de 2017, establece as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como á adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade. (DOG no 71 do 11/04/2017).
Persoas beneficiarias: Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, así como pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez.
Serán financiables só as actuacións que se realicen entre o 1 de Xaneiro e o 30 de novembro de 2017.
Prazo de presentación: Ata o 11 de maio de 2017.
Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do
Concello, os días de atención ó público, luns, martes e Xoves de 9 a 13 horas. O que se fai público para Xeral coñecemento.
Pódese descargar o folleto aquí: 2017 Folleto axudas empresas illadas

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad